Esence z dubu letního

Mým původním cílem bylo najít esenci, která UČÍ, ŽE JE BEZPEČNÉ A UŽITEČNÉ DOVOLIT SI VNÍMAT SVOJE EMOCE. 
Nemusíme se bát svoje emoce prožívat.
Můžeme vnímat naplno všechno, co cítíme - radost, smutek, bolest i vztek. Je to bezpečné.
Pak se nevnímané emoce nemusí projevovat bolestí a stresem v těle.

Hledala jsem rostlinu, která UČÍ, ŽE JE BEZPEČNÉ A UŽITEČNÉ DOVOLIT SI VNÍMAT SVOJE EMOCE. 

Nemusíme se bát svoje emoce prožívat. Můžeme vnímat naplno všechno, co cítíme, tedy radost, smutek, bolest i vztek. Je to bezpečné. Pak se nevnímané emoce nemusí projevovat bolestí a stresem v těle.

Proč právě toto zadání a jak jsem se k této informaci dostala, si můžete přečíst v příběhu vzniku esence z dubu.

Dub pomáhá dostat se do svojí síly. Být samo-statný.
Uvolnit to, co nám brání být opravdoví a stát ve své síle. Postavit se za sebe.

Účinky a použití

Účinky esence můžete odhadnout i sami, když se na dub podíváte. Na stavbu květů, na tvar listů, kmene i na místo, kde strom roste.

Je to strom, jehož větve jdou doširoka do prostoru okolo něj. Jakoby opanoval celý prostor, ve kterém stojí a říkal tím: "Tohle jsem já a tohle je můj prostor."

Jeho květy nejsou nijak zvláštní. Většina lidí je ani nezná. Myslím, že dubu je to jedno. Je prostě sám sebou.

Esence je vytvořena ze samčích květů dubu. Plody dubu, žaludy, jsou velmi výživné a pěkně tvrdé. Dub zosobňuje pevnost a odolnost. Jen tak něco ho neporazí. Jeho dřevo vydrží i vodu a ze všech našich dřevin umí nejdéle vzdorovat povětrnostním podmínkám i střídání vlhka a sucha.

Lípu vnímám jako strom s jinovou, ženskou, mateřskou energií. I esence z něj je taková. Pomáhá nám vyrovnat se s emociálními zraněními, které narušily naši schopnost milovat, sebe i druhé. Její téma je láska a vztah k matce.

Dub naopak je stromem s jangovou, mužskou, otcovskou energií. Jeho esence nás na chvíli podrží, dovolí opřít se o otce, který už umí být samostatný a dá nám možnost si dávku této samo-statnosti nabrat a postavit se sami za sebe do své síly. Je to jako byste se opřeli o svého otce, dovolili si spočinout, nadechnout se, nabrat síly a pak vykročili do svého samostatného života.

Jak je statný dub, můžeme být statní i my, samo-statní.

Chcete-li užívat obě esence, doporučuji toto pořadí:

  1. esence z lípy
  2. esence z dubu.
Téma matky je totiž základní. Nejprve je třeba uzdravit si zraněné srdce, vztah sama k sobě a pak můžeme jít do své opravdovosti a síly.
 
 
Účinky esence z dubu:
  • podporuje nás v naší opravdovosti a upřímnosti a rozpouští zábrany a snahy zavděčit se druhým, jestliže nás tyto zábrany odvádí od naší vnitřní pravdy a pravdivého projevu.
  • pomáhá dospět v samostatnou bytost, pro kterou je přirozené stát za sebou, svými pocity a potřebami.
  • je to esence síly, odolnosti a odvahy. Právě díky tomu, že můžeme cítit vše, co v nás je, se dostáváme do své síly. Už neuhýbáme, jsme otevření, upřímní a stojíme sami za sebou.
  • je to otcovská podpora, která nás učí "Narovnej se a vstaň, to zvládneš." 
    Je to otec, o kterého se můžete opřít, abyste se ve výsleku naučili sami stát a chodit.
  • pomáhá respektovat plně svoje tělo a pocity těla, tzn. přestat na sebe tlačit a naopak začít vyhovovat sami sobě. Uvědomit si, jak důležité to je a že je přirozené být pro sebe ve svém životě na prvním místě.
Na každého bude působit trochu jinak v závislosti na tom, jaká témata v této oblasti daný člověk aktuálně řeší. Pro mě to byla větší otevřenost a zpomalení přehnaného životního tempa. Vždy to bude cesta k vaší větší samostatnosti a opravdovosti. 
 

Zkušenosti konkrétních lidí s používáním dubu

Způsob použití:
Esence je dodávaná v lahvičce s rozprašovačem a je určena k vnějšímu použití. Stačí 2 střiky nad hlavu, aby se esence mohla rozprostřít okolo vašeho těla. Vždy ráno po probuzení a večer před spaním. Je fajn, když můžete na daném místě ještě chvíli setrvat. Takto esenci používejte nejméně 3 týdny nebo až do spotřebování celého obsahu. Podle vlastního pocitu můžete esenci skříknout i častěji, např. třikrát denně nebo 3 střiky během jednoho použití.
 
Na začátku užívání se mohou vyplavit některé staré emoce, které s tématy dubu souvisí. To je v pořádku. Stačí, když je budete chvilku soustředěně vnímat. Pak mohou samy odeznít a přestat již zasahovat do vaší přítomnosti. Někdy se stane, že vyplave na povrch nějaké těžší téma, což je také dobře a je to výborná příležitost si ho zpracovat v rámci nějaké aktivní práce na sobě.
 
Užívání esence z dubu nekombinujte s užíváním esencí jiného druhu. Jiné esence můžete začít užívat 1 - 2 týdny po doužívání esence z dubu. 

 

Cena lahvičky: 595 Kč

Objem: 50 ml

Složení: voda, švestkový destilát, vibrační výtažek z dubu. Alkohol je tu pro konzervaci. 

Nejedná se o aromaterapii, ale o květovou esenci s výše uvedenými účinky.

Ať Vám esence slouží k maximálnímu užitku jemně a v harmonii s Vaším nejvyšším dobrem.

Bára Zumotová

Objednat esence

O dubu:

"Je vhodný pro ty z nás, kteří pracují na „hranici svých sil". Ignorují pocit odpočinku, těžce tělesně či duševně pracují, jsou udření, zničení, nebo pracují z pocitu povinnosti. Dává najevo všem,,Jsem duchovní síla.“ Dodává nám sílu a harmonii po delší nemoci, povzbuzuje náš krevní oběh. Kdo „čerpá" s dubu, bude také ovládat lépe své soustředění. Slouží nám jako zdroj životní energie. Strom, který bez kompromisu předává zdraví a sílu. Utváří v nás rozhodnost a jeho vlastní energii nám vlévá přímo do našeho myšlení. Poskytuje ochranu malým a slabým lidem. Pomůže Vám stát se sám ( sama ) sebou v případě, že prožíváte zoufalství nebo malomyslnost. Rozvíjí odvahu. Jeho energie je tak silná, že se nedá pokořit, pouze ji používat. Dub vám může pomoci s řešením vašich problémů. Též nám poskytuje oporu, když my sami jsme oporou pro druhé.

Odpradávna jsou duby stromy, které jsou považované za posvátné. Dub je symbolem síly, mohutnosti a dlouhověkosti. Slované i Keltové duby uctívali, dávali jim dary s vírou, pro dobré rady. Odpočívali a usínali v jejich stínu, aby jim ve snech duby poskytly důležité rady či rozřešení problémů. Slované zasvěcovali vybrané duby pohanskému bohu – Perunovi, bohu hromu a blesku. I staří Řekové duby používali na věštění. Ze šumění jejich listů četli „božská sdělení". Také zasvěcovali dub Apollónovi, bohu Slunce, vědy a umění. Římané zase byli přesvědčeni, že „muži vzešli z dubu“, a v jejich kultuře byl věnec z listů a větviček vyznamenáním za odvahu. Hebrejský národ měl tradici zasvěcování dubu Jehovovi, protože Abrahám ho ukryl s dvěma anděly pod jeho větvemi. Též mnoho svatých mužů využívaly pohostinnosti dubu. Bydleli a meditovali v jejich vykotlaných kmenech. I svatý Bernard tvrdil, že za veškerou duchovní moudrost a energii, je vděčný právě tomuto stromu."

Pavel Křenovský, Energie stromů