Zkušenosti s používáním dubu

Zkušenost autorky esence z dubu - cesta k opravdovosti a síle

Zapisovala jsem si podrobně, jak jsem se cítila v průběhu 3 týdnů, kdy jsem esenci z dubu užívala, abych se s vámi mohla o svoji zkušenost podělit. Velmi silný zážitek pro mě byla už komunikace s dubem při tvorbě esence. To bylo 2.5.2019. Esenci jsem začala užívat 9.5. V období, kdy jsem byla...
+