Příběh vzniku esence z opletníku

Původně jsem si myslela, že na zahradě bojuju se svlačcem. Ovíjel úplně všechno, mladé stromky i sám sebe. Ale jeho správné pojmenování je opletník plotní. Na plotech opravdu vytváří krásné zelené stěny s bílým trumpetkami květů a umí to neuvěřitelně rychle.

Vnímala jsem od první chvíle, že v sobě má obrovskou vitální sílu. Na naší novou hlínou zavezené zahradě se rozrůstal mezi prvními a obtáčel všechno okolo. Aby ostatní rostliny nezadusil, vytrhávala jsem ho a odmotávala, a snažila se s ním domluvit, že na plotě ano a jinde už ne :-)

Byla to fuška, umí se výborně držet, tak mi i svaly narostly, ale v průběhu naší potyčky jsem si víc a víc uvědomovala, jak ho obdivuji, a začala uvažovat o esenci.

Na výrobu esence se našel čas až o pár týdnů později 17.7.2022.

Když jsem posbírala květy do mističky s vodou a nechala působit sílu slunce, posadila jsem se, abych si zapsala účinky. Ale moc to nešlo, protože jsem najednou byla blaženě úplně vypnutá a neměla jsem potřebu aktivně dělat vůbec nic.

Obdivovala jsem krásu rostliny a stěnu, kterou nám na plotě vytváří. Jen jsem sledovala, jak květy lákají včelky a ty létají i do květů v misce. Včelky zajedou až na dno květu a tam udělají kolečko proti směru hodinových ručiček, aby nabraly pyl. Stejným směrem se ovíjí i samotný opletník.

Pár metrů odtud teče řeka a hučí jez. Energie této esence bude velmi rychlá a živelná.

Později jsem si účinky esence zapsala a už jen čekala, až bude hotová. Když jsem nakonec květy vyndávala, zažila jsem trochu šok, protože pod květy ležela mrtvá divoká včelka.

Esence v sobě nese velikou životodárnou sílu, ale jak se zdá, je propojená i s tématem smrti.

Opletník je esence životaschopnosti, nezdolnosti a vytrvalosti.