Příběh vzniku esence z bezu

Rozhodnutí vytvořit esenci z bezu přišlo krátce poté, co mě o ni nezávisle na sobě požádali dva muži. Myslím, že to, že to byli muži, je pro bez symbolické. Je to totiž esence, která nám pomáhá najít svoje místo a to je touha, kterou prožívají muži o něco víc než ženy. Byť se to poslední roky mění, tak ženy stále vnímají, že jejich nejdůležitější místo je v rodině v roli ženy a matky. Pro muže to není tak "jednoduché", potřebují o něco víc najít to svoje místo, kde mohou realizovat svůj potenciál. Ženy samozřejmě také, ale řekla bych, že to máme prostě trochu jinak. 
 
Esenci z bezu jsem se rozhodla udělat v zahradě mých rodičů. Chtěla jsem být nerušena, a proto jsem vstala už okolo páté ráno, abych na zahradě mohla být sama a nikdo do mé práce nezasahoval. Jenže nesvítilo sluníčko a bez něj to nejde. Tak jsem si zatím navnímala energii rostliny a její účinky a řekla si, že počkám. 
Sluníčko začalo svítit až před polednem, tak jsem natrhala květy a nechala sluníčko pracovat. 
V tu dobu jsme se na zahradě sešli u oběda celá rodina. Není to tak vždy, ale pro tuto chvíli zavládla harmonie a pohoda. 
Vnímala jsem, jak každý člen rodiny tu má své místo a každý do ní patří. Ať už v minulosti existovaly nějaké třecí plochy nebo ne, všichni jsme svébytnou součástí celku. Nakonec se zahradou nesl dětský smích, když si dědeček hrál s vnoučkem a já jsem pochopila, proč esenci nebylo možné udělat ráno v tichu a samotě
Esence z bezu totiž potřebovala i tu energii široké rodiny, kde každý má své místo a je tu radost, pospolitost a smích.
To bylo 8.6.2019.
 
Zajímavé je i to, že následně jsem esenci z bezu neužívala jen já, ale užívali jsme ji všichni společně s mým partnerem a naším synem. To bylo úplně poprvé, kdy měli oba chuť užívat nějakou esenci spolu se mnou a vnímám, že to prohloubilo lásku a harmonii v rodině.