JAK JE TO S AUTORITOU?

Je dobře mít k někomu respekt, ale člověk by se neměl nechat autoritami ovládat
Ani v tom smyslu, že se jich bojí nebo jim vzdoruje, jestliže jejich názor neuznává, ale má pocit, že nad ním mají moc.
Ani v tom smyslu, že jejich názor uznává a dává mu přednost před vlastním vnímáním a cítěním.
Vždycky je potřeba jednat v souladu se sebou samým. I ten největší duchovní vůdce se může mýlit nebo prostě my můžeme být v situaci, která je trochu jiná nebo my jsme jiní a v daném okamžiku tady a teď potřebujeme jít jinou cestou.
Ať už Vám kdokoli dá jakoukoli radu, nutně ji musíte nechat projít sítem vlastního srdce a rozumu a jen, když je s Vámi v souladu, tak podle ní jednat. Ať už si vážíme kohokoli, vždy jsme to my sami, jehož názor, pocity a potřeby nutně potřebujeme respektovat nejvíce. I dobře míněná rada nám může škodit, když není v souladu s tím, kdo jsme my teď a tady. Možná k ní dojdeme časem, ale potřebujeme si na to přijít sami vlastním tempem a způsobem.

Se vztahem k otci a autoritám pracuje rostlina Red Helmet Orchid (červená helmička :-)