Jaké poučení o lásce dává pohádka Žabka carevna?

Carevič Ivan dostane za nevěstu zelenou žabičku. Nejprve je z toho nešťastný, ale pak zjistí, že v žabí kůži se skrývá překrásná Vasilisa Přemoudrá. Ve svém nadšení z ní nelení a spálí její žabí kůži, aby se už znovu v žabku nemohla proměnit a on měl vedle sebe už stále pouze Vasilisu Přemoudrou. Výsledkem však je, že mu nevěsta zmizí docela a on musí vynaložit veliké úsilí, aby se k němu vrátila. 

"Ach, Ivane careviči, cos to udělal? Proč jsi spálil mou žabí kůži? Kdybys byl jen maličko počkal, mohla jsem být navždycky Tvá."

Tento motiv se objevuje v mnoha pohádkách a ukazuje, co se stane, když odmítáme některé stránky našich partnerů či partnerek.  
 
Ivan byl nadšený z toho, že jeho nevěsta ve skutečnosti není žabkou ale překrásnou a moudrou ženou. Chtěl jen tu skvělou stránku její bytosti. Domníval se, že má tu moc a právo zasáhnout, aby se rychleji zbavila své staré podoby.
Chtěl mít tu moc udržet ji u sebe takovou, jakou ji chtěl mít.
Chyběla mu láska, která by jeho nevěstu přijala celou i s její žabí podobou. 
Chyběla mu trpělivost, která by mu pomohla dát jí dost času, aby se vyvíjela svým tempem a sama se mohla své žabí kůže vzdát, až na to bude připravená. 
Chyběla mu důvěra, která by mu dovolila nechat ji volně dělat to, co sama potřebuje. Chtěl ji mít pod kontrolou.
 
To samé často děláme svým partnerům, když se domníváme, že víme lépe, než oni sami, co je pro ně dobré, nebo co už mohou opustit, vyměnit, vyhodit nebo prodat. Nerespektujeme jejich rozhodnutí a nerespektujeme jejich tempo. Možná máme pravdu a časem i oni sami dospějí k rozhodnutí něco změnit, ale i kdybychom tu pravdu měli, nemáme právo po nich změnu vyžadovat. 
Když totiž nějakou změnu vyžadujeme, tak překračujeme hranice. Zasahujeme do života toho druhého a do věcí, po kterých nám obvykle vůbec nic není.
Přece, až ten druhý sám přirozeně dospěje k tomu, že nějakou změnu v sobě může udělat, tak ji udělá a nikdo mu to nebude muset říkat.
Často svým tlakem způsobujeme pravý opak toho, co bychom si přáli. Svým nátlakem totiž v tom druhém aktivujeme obranu. On se bude věnovat obhajování sebe sama a svých postojů, místo aby věnoval energii sobě a svému vývoji. V horším případě partner úplně zmizí. Odejde nebo se uzavře do sebe a pak nás stojí obrovské úsilí obnovit vzájemnou důvěru a vytvořit ve vztahu blízkost.
 
Každý člověk je jiný. Má jiné zkušenosti, jiný postoj k riziku, jiné priority, jiné tempo. 
Zkuste zůstávat na svém vlastním písečku a věnovat se zlepšování svého života a svého nitra a k tomu druhému chovejte respekt a lásku. S Vaším respektem a láskou a s živým příkladem Vašeho spokojeného života se může rychleji a snáz měnit i ten druhý. Lépe řečeno dostávat se sám k sobě a ke své síle. My se totiž nepotřebujeme měnit. Potřebujeme jen odhodit to, co reálně nejsme a dovolit si být tím, kým ve skutečnosti jsme.
 
Vidím živě ty, kteří netrpělivě podupávají a čekat se jim nechce. :-) Co s tím? 
Hledejte, proč Vám vadí, že partner není takový, jakého ho chcete mít?
Stydíte se za něj? Tedy za svůj výběr partnera? 
Chybí Vám sebedůvěra, že si ji potřebujete dodávat zvyšováním kvalit svého partnera nebo hodnot, které pro Vás vytváří?
Proč nemůže být tím, kým právě teď je? Kam se ženete?
 
Když se nad těmito otázkami zamyslíte, určitě Vás budou napadat další a postupně budete nacházet svoji pravdu a svoje vlastní témata k řešení.
Věnujte si ten čas a energii, kterou jste věnovali kritice a přetváření partnera a použijte ji na svůj vlastní rozvoj. Bude to mnohem užitečnější a ve Vašem partnerství se bude lépe dýchat. 
Soustřeďte se na to dobré, co na partnerovi vidíte a buďte si jistí, že ty dobré stránky začnou růst. Ve Vašem partnerství bude rozkvétat láska. 
Láska v partnerství totiž je mám ráda sebe a mám ráda tebe, proto ti chci ze sebe dávat.
Nepleťme si to s tím, mám tě ráda, tak z tebe udělám lepšího člověka. :-)
 
Kdybyste s tím potřebovali pomoci, napište. Domluvíme se na konzultaci a můžeme také využít kouzelnou sílu Australských esencí.
V souvislosti s tímto příběhem mě napadá rostlina Rough Bluebell. Tato rostlina očišťuje od zákeřnosti a manipulace. Pomáhá najít v sobě soucit, citlivost a rozvíjet ve svém srdci skutečnou lásku. Ono, co si budeme povídat, i taková snaha nenápadně předělat partnera k obrazu svému, je ve skutečnosti manipulace. I kdyby byla konána s těmi nejlepšími úmysly. :-)
 
Příjemný závěr letošního roku a hodně zdraví a lásky v roce příštím.