Jsi povinný, jinak budeš vinný

Je to tvoje povinnost. To musíš, jinak budeš vinný.

Zajímavé, jak slovo povinnost a vina mají stejný slovní základ. Můžeme si všimnout toho nátlaku, který na nás povinnosti mohu vytvářet právě skrze strach, že budeme vinní. Cítit se provinile není nic příjemného.

Co když ale nám ten pocit viny jen někdo implementoval do hlavy? 

Samozřejmě někdy má vina své opodstatnění a může nás vést k nápravě něčeho, čím jsme ublížili. Ale co když mnohem častěji jde jen o to, že nás někdo skrze pocity viny nutil dělat to, co on sám chtěl? Někdy je to skutečně pouhé vydírání, které je dobré rozlišit a z této manipulace se vymanit. Dovolit si, aby o nás ten druhý smýšlel, jak chce, a třeba nás označil za ty špatné.

Když si totiž můžeme dovolit ten luxus nechat druhé, aby se na nás zlobili a označovali nás za špatné, pak získáváme obrovskou svobodu myslet a konat podle vlastních hodnot. Přestáváme být manipulovatelní, zneužitelní a vztahy s námi budou nadále udržovat ti, kteří se v pravdivosti, upřímnosti a svobodě cítí dobře.

Ti, co nás vydírají, nás totiž nemají rádi. 

To není moje myšlenka, ale myšlenka Vojtěcha Lusta a mně se moc líbí, protože je prostě naprosto přesná. Vyděrači totiž ani rádi mít neumí. Neumí to dělat pro sebe, a tedy ani pro druhé. Nenuťme je do toho. Jen si dovolme adekvátní reaci, pokud na nás svoje hry zkouší. Většinou stačí vytáhnout na světlo pravdu toho, co se právě děje. Tím manipulace ztrácí svoji moc. Může se samozřejmě stát, že vztah s daným manipulátorem dál nebude možný nebo se kontakt omezí, protože manipulátor ztratí zájem, ale vždy zůstane náš vlastní vztah k sobě a ten je v zájmu našeho vlastního zdraví životně nutné udržovat v rovnováze. Proč? Protože psychosomatika je neúprosná a vše, čím si ubližujeme, se časem promítne do zdraví našeho těla. Buďme na sebe tedy laskaví, chraňme svoji vnitřní integritu a dovolme si žít zdravý život a zdravé vztahy.

Kdo byste se chtěli psychosomatikou zabývat více do hloubky, doporučuji kurz Praktická psychosomatika.

Krásné dny v lásce a zdraví

Bára Zumotová