Nevyžádané rady

Znáte takový ten motiv z pohádky, kdy někdo (obvykle přítel) zná řešení, ale nesmí ho vyzradit, jinak zkamení?

Vybavilo se mi to teď v souvislosti s nevyžádanými radami.
Stává se mi, že vidím určitou situaci, kdy si někdo blízký škodí nebo jeho způsob chování ubližuje někomu dalšímu, ale nemůžu nic říct, dokud nejsem požádána o názor či přímo konzultaci.

Dříve to pro mě bylo někdy těžké, teď už vnímám větší respekt k "osudu" každého člověka a vím, že každý potřebuje svoje tempo, zažít vlastní zkušenost a o svém životě rozhoduje sám.

Nevyžádaná rada znevažuje svébytnost toho druhého, chybí jí úcta a respekt. Není v naší moci dohlédnout, proč ten člověk potřebuje jít právě touto cestou. Je možné, že prostě potřebuje "nabít si nos" a přijít si na to sám. Možná ještě nenazrál čas, aby tu naši radu uslyšel.

Když začneme dávat nevyžádané rady, ten druhý má oprávněný pocit, že ho kritizujeme, považujeme ho za nesvéprávného a nemáme ho rádi.

Dejte si tedy pozor, zda dáte nevyžádanou radu, ať nezkameníte. :-)

Krásný den

Bára Zumotová

Předávat informace v pravý čas učí esence z rostliny Green Spider Orchid. Pomáhá v naladění se na druhé a vyšší citlivosti a také na určité formy úzkostí a strachů.