Odhalení manipulace při užívání esencí na míru

Někdy mohou klienta účinky esencí překvapit, jako klientku, která během užívání začala vnímat situace, kdy jedná manipulativně. To je skvělé, protože to, že sama sebe přistihla při manipulaci totiž vůbec není špatně. Právě naopak. Když už to u sebe vidí, tak to může přestat dělat. Současně to také může lépe rozeznávat u ostatních a už se nenechat manipulovat. Manipulujeme totiž tehdy, když si myslíme, že nejsme dost silní, abychom něčeho dosáhli otevřeně. Jsou to vzorce chování, které kopírujeme ze svého okolí už jako malé děti a dokonce i chování, které na druhých bytostně nesnášíme, pak používáme i my sami. 

Je skvělé se u toho přistihnout a moci začít jinak a vědomě. :-)

"Celkově se cítím trochu lépe, mám více síly a častěji lepší náladu. Ovšem na můj stav dost negativně zap ůsobila Rough  Bluebell myslím. Téma manipulace se objevilo jen pár dní, co jsem začala kapky užívat. Uvědomila jsem si, že to dělám já sama a je to tak lstivé, že jsem sama nevěřila tomu, že jsem si toho dříve nevšimla. Občas jsem totiž hrála chudinku jen proto, abych z toho něco získala, nebo abych mohla být na toho druhého naštvaná, když nebylo po mém. Musím tedy říct že to se mnou zamávalo. "

Klienti moc Rough Bluebell rádi nemají, ale je to rostlinka velmi užitečná. Pomáhá manipulaci a zákeřnosti přeměnit na na soucit a vnímavost vůči potřebám ostatních. Tím prohlubujeme lásku v našich vztazích.