Bluebell

uzavřenost, strach z nedostatku, lačnost, přísnost

+

otevření srdce, důvěra, hojnost, sdílení radosti, bezpodmínečná láska

Popis

Esence Bluebell byla připravena v Olgách, v jednom z nejdůležitějších spirituálních center Austrálie. Tato esence pomáhá otevřít srdce. Je určena těm, kteří jsou odtrženi od vnímání vlastních pocitů. Emoce zde jsou, ale uvězněny uvnitř. Tito lidé mají podvědomý strach vyjádřit pocity lásky, radosti apod. z obavy, že jejich pocity jsou konečné a neobnovitelné. Jednají z podvědomé obavy, že těchto pocitů nemají dost a pokud projeví to, co cítí, rozdají se, nic jim nezůstane a pak nebudou moci přežít. Tato obava může často být zakrývána přísným, nekompromisním, rázným až autoritativním chováním.