Bush Gardenia

vyhoření vztahu, opotřebovanost, zájem pouze o sebe sama, neuvědomění si potřeb druhého

+

vášeň, obnova zájmu o partnera, zlepšení komunikace

Popis

Bush Gardenia slouží na obnovení schopnosti cítit a mít zájem o vztah k druhým i k sobě samotnému (ev. napomoci navázání vztahu). Pomáhá přiblížit se těm, kteří se od sebe vzdalují, protože jsou příliš zabraní do vlastního světa (kariéra, koníčky apod.). Je to, jako by tato esence pomohla  člověku uvidět, co jeho partner dělá a cítí a pomohla mu odhalit, co je třeba udělat, aby se mohli k sobě vrátit. Nejedná se pouze o vztah mezi mužem a ženou ale také o vztahy v rodině. Tato rostlina má  podobné květy i vůni jako  keř, který se pěstuje v zahradách, jedná se  avšak o vysoký strom rostoucí na tropickém severu, tvarem podobný eukalyptu.