Freshwater Mangrove

uzavřenost srdce díky očekáváním a předsudkům, které byly naučené, často generační ne osobně získané

+

otevřenost novým zkušenostem, získání nového/jiného náhledu, zdravé zpytování tradic a tradičních přesvědčení

Popis

Tento kvetoucí strom roste na březích potoků a vyschlých koryt a v bažinách.v Severním teritoriu. Léčivá schopnost této esence spočívá v tom, že uvolňuje mentální předsudky, umožní srdci se otevřít bez předchozího posouzení. Je určena lidem, kteří odmítají nebo již mají vytvořený názor na něco, aniž by to poznali. Často je semeno tohoto zaujetí zaseto před dlouhou dobou. V mnoha případech se jedná o celé generace, jako např. v zemích, kde se předávají náboženské předsudky a jsou přijímány mladými bez výhrad a zkoumání. Mnoho předsudků vzniká v důsledku všeobecného společenského a kulturního přesvědčení, že něco nemůže být jinak. Tato esence má potenciál umožnit nám plně vnímat a být otevřený v obou úrovních jak mentální tak i srdeční, novým vjemovým posunům či prostředkům a všem změnám, které přináší tato doba. Tato esence je pro lidi, kteří už odmítli nebo si udělali vlastní názor na něco, co nikdy nezkusili (prostě nejím to, aniž bych to někdy ochutnal), zatímco Slender Rice Flower řeší stejný problém předsudků, ale které jsou zapříčiněné svojí vlastní zkušeností.