Illawara Flame Tree

pocit zdrcení z odmítnutí, strach z převzetí zodpovědnosti (např. rodičovství), pocit nepatřičnosti, sebe odmítání

+

jistota, sebedůvěra, sebe přijetí

Popis

Illawara Flame Tree je určena lidem, kteří trpí velkým pocitem odmítnutí nebo přehlížení. Toto odmítnutí je hluboce pociťováno a je velmi mučivé. Esence je také pro sebeodmítání nebo pro osobu, která je znepokojena novým zážitkem, např. rodičovstvím, nebo která má obavy ze zodpovědnosti. Tato esence pomůže lidem učinit první krok. Je také užitečná pro ty, jejichž numerologická čísla jsou 11, 22 nebo 33 - lidi, kteří mají obvykle udělat velmi důležitou práci v tomto životě. Je vhodná pro děti - odmítnutí od spolužáků, nepřijmutí do kroužku atd.