Jsem a cítím

Jsem. Jsem, který jsem. Jsem v srdci svém. Jsem v nitru tvém. Jsem tam, kde jsem byl, ale nevědom si toho. Cítím se, cítím tě, cítím to. Jsem v sounáležitosti své vůči okolí. Jsem i sobec. Jsem a dýchám. ..... (takhle bych to popsal tak nějak z duše po ponoření se do sebe) 
....
...
Přišla větší uvolněnost, naplnění, lépe chápu smysly, citlivost na místo přecitlivělosti, možná zakořenění sebe sama v současném "časoprostoru", větší spokojenost ....
....
...
V partnerství je větší pohoda a legrace a klid ..... toto je pro mě viditelné jako nejmarkantnější změna, která se stabilizovala
...
...
Toto celé neprobíhalo pouze samovolně, proběhlo zjištění, že jsem já - že jsem zodpovědný za sebe. A to je možná nejdůležitější věc loňského podzimu (zažití toho stavu, ne jen zisk informace - dříve jsem ji slyšel nesčetněkráte). A možná ostatní věci šly samy od sebe (víceméně)
.....
Používal jsem Lípu, téměř podle předpisu. Občas zapomněl a občas nastříkal i na ženu :-) (že jako taky kvůli osvícení) 
Současně používám pokud možno optiku Vojtěchovu - užitečnost a příjemnost
Současně provádím cvičení Wima Hofa- dýchání a sem tam otužování
....
Vše spolupůsobí, a nemůžu říci toto je přímo a jenom tím anebo oním. Prostě mi to sedlo po kupě.
....
Jsem rád, že jsem, a i tak nějak - tak, jak jsem. Vnímám, že občas, dříve zatracované kvality (neduhy) mých rodičů jsoucí v mém nitru, se projevují a jsem s nimi rád - je mi v nich tak nějak docela dobře. A s tím přichází i pocit vnitřní síly.
....
Zmizela jakási nasranost - nasranost na okolí, ženu, práci, sebe a můj život.
....
Je to takové sednutí si na zadek,a vědět - to jsem posral a to jsem podělal a to se mi povedlo a to jsem udělal dobře. Takové "ukotvení" - možná alespoň chvilkové procitnutí v přítomnosti.
.....
Nedá se to moc formulovat slovy, ačkoliv v průběhu užívání jsem si mnohokráte pravil co a jak potom budu referovat. Jsem více sebou.
...
.... 
Ještě když se vrátím k Lípě, zajímavé bylo, že poslední užití bylo v den mých 40-tých narozenin. Užíval jsem to několik měsíců. .... Nevím, jestli je to Lípou anebo tím číslem, ale pár dní po tom čase bylo a vlastně i stále je - je to jiné - jako bych se srovnal - srovnal se sebou, s životem, s rodinou, s okolím, s prací .....
 
H.