Kapok Bush

apatie, netečnost, vystrašenost, lhostejnost, bez nadšení, váhavost

+

vstřebání informací, odvaha zkusit nové věci, vytrvání, vnímavost

Popis

Kapok Bush je určena lidem, kteří mají tendenci se snadno vzdát, kteří se nechají snadno odradit. Dokáže také lidem dát přehled jejich plánu nebo situace a pak jim dovolí je postupně uskutečnit. Může pomoci i pro toho, kdo pracuje s technologií nebo stroji - usnadnit mu pochopení toho, jak fungují.