Když to shrnu – sebeláska v praxi

Právě dobírám vaši esenci z lípy a posílám zpětnou vazbu. 

U mne  to bylo dost o uvědomování si mých hranic, které jsem někdy zbytečně překračovala a tím se vyčerpávala. A taky uvědomění si mých kvalit a podceňování se. Především v práci, mám malou poradenskou firmu v oblasti ekologie. 

Když to shrnu – sebeláska v praxi.

Zajímavé na tom bylo, že se hodně objevovaly vzpomínky na dávné situace, které jsem dodatečně pochopila. S tím, že jsem je třeba řešila nešikovně nebo zbytečně nebo prostě blbě. 

Napřed jsem z toho byla trochu rozladěná, ale pak jsem si vzpomněla na jeden Bhagatův výrok (jezdím tam na kurzy): "Dospělý je ten, kdo uzná, že i on umí ublížit." – nebo tak nějak podobně.  Tak jsem se uklidnila.

Ivana