Lichen

— nevědomí co hledat při odchodu za Světlem, zemské pouto v astrální úrovni
usnadňuje přechod do Světla, napomáhá oddělení fyzického a astrálního těla, uvolňuje energie, které jsou vázány k zemi
Popis

Lichen roste v Austrálii, Evropě a v Americe. Jedná se o velmi zajímavou skupinou rostlin, které zaujímají v rostlinné říši zvláštní postavení. Se stromy, keři nebo roslinami, na kterých roste vytváří specifický vztah.  Esence byla vyrobena z kořenového systému a šupinkovitých listů. Esenci používají lidé, kteří se blíží úmrtí. Lichen pomůže duši najít cestu vzhůru. Materiálně založení lidé mohou zůstat v astrálním pásmu, připoutáni k Zemi, protože neví, kde pokračuje jejich cesta. V případě autonehod a náhlé smrti je vhodné rozprášit  v místě tragédie esenci Vyčištění prostoru, která obsahuje Lichen. Lidé, kteří spáchají sebevraždu obyčejně zůstavají určitou dobu v astrálním úrovni, což je jejich karmickým trestem. Tato esence pomůže lépe zvládnout pobyt v této temné rovině. 

Lichen je také výborný v období velkých změn např. změna kariéry. Na podvědomé úrovni čistí stereotypní zažité chování.