Lípa mně dostala první dny do lítosti, ale pak do lásky a pohody

...napřed jsem si koupila lípu, ta mně dostala první dny do lítosti, ale pak do lásky a pohody, následoval dub a u něho mně chodil vztek, ale zjistila jsem, že jen v momentech, kdy někdo překračoval nebo jsem si nechala překračovat své hranice, kromě toho se mně pořád něco zdálo, bohužel si nepamatuji sny.

Stáňa