Old Man Banksia

— unavenost, unuděnost, flegmatismus, frustrace, sklíčenost
radost ze života, obnovení zájmu, entuziasmus
Popis

Old Man Banksia je určena lidem, kteří jsou vyčerpaní, frustrovaní a deprimovaní překážkami. Tato esence pomáhá vnést jiskru do života lidí, kteří jsou těžkopádní a pohybují se pomalu. Mají tendence být zodpovědní a spolehliví a vytrvale se trmácí, často skrývají svou vyčerpanost, zatímco bojují dál s neutuchajícím úsilím. Old Man Banksia je sukovitý a pokroucený strom a zdá se být studnicí staré moudrosti. Je jedním z prvních rostlin objevených Josephem Banksem.
Na fyzické úrovni se používá při problémech se štítnou žlázou.