Philotheca

neschopnost akceptovat ocenění a přijmout lásku, přílišná štědrost

+

schopnost přijmutí lásky, ocenění, uznání, zasloužené pochvaly

Popis

Philotheca umožňuje lidem přijmout poděkování za to, čeho dosáhli a „vpustit lásku dovnitř“. Tito lidé jsou často dobří posluchači a štědří, dávající lidé. Esence umožňuje ostýchavým lidem mluvit o jejich plánech a úspěchu. Ve svém přírodním prostředí je tato květina snadno přehlédnutelná a často zaměňovaná za jiné druhy.