Probouzí ve mně mé dynamické, velmi jasné a rozhodné Já, které se nebojí a nenechá si do věcí mluvit či za sebe rozhodovat.

Probouzí ve mně mé dynamické, velmi jasné a rozhodné Já, které se nebojí a nenechá si do věcí mluvit či za sebe rozhodovat.

Mělo to více fází..

První byla velmi dynamická. Cítila jsem, jak stoupá energie - ta rozhodovací, aktivní a činná, jak jsem ve své síle, jak stojím pevně za sebe a jak tu mám své právoplatné místo. To byl pocit, který jsem dlouho neměla a bylo velmi příjemné cítit se sebejistě. Má představa: Sedím na drakovi (drak je zde symbol života), ve svých rukou držím pevně otěže a se sebedůvěrou určuji, kam drak poletí. A drak cítil mou sílu a poslouchal.

Potom přišla druhá fáze, kdy jsem cítila, že pana Duba začínám používat moc. Byla to fáze, kdy jsem se v jednání přehoupla hodně do jangové energie a v reakcích jsem začla být až příliš ohnivá, pohotová, impulsivní, hraničilo to až s agresí. Začala chybět jemnost. V ten moment jsem věděla, že musím zvolnit a ubrat Dub.

Po pár dnech se to navrátilo do středu. Já měla nový poznatek, jak funguji s Dubem, jak se v něm cítím dobře, v čem už se necítím dobře a v čem se přestávám poznávat a došla jsem ještě k jednomu poznatku. A to je ten, že bez Lípy to nepůjde :-).
Cítila jsem, že ta je základní stavební kámen, na kterém stavět a z toho potom se můžu dál odvíjet v něco dalšího, jako je pan Dub :-). Jinak tomu bude chybět jemnost.
 
Jana