Silver Princess

— bezcílnost, skleslost, zoufalost
motivace, nalezení směru a smyslu života
Popis

Jedná se o vzácný eukalyptus. Ačkoliv je široce kultivován, existuje pouze jediné zbylé přirozené místo výskytu tohoto krásného stromu na žulovém podloží známém jako Boyagin Rock na jihozápadě Západní Austrálie. Žádný ze všech ostatních eukalyptů není tak přitažlivý jako Silver Princess. Tato esence přináší uvědomění si směru vlastního života. Ačkoliv nemusí vždy ukázat celoživotní plán, pomůže lidem, kteří jsou na křižovatce, ukázat, co je dalším krokem. Pomáha pochopit tento směr. Tato esence je také skvělá v případě, kdy člověk dosáhl důležitého cíle a přesto se cítí „vybitý“, s myšlenkou „je tohle už všechno, co mi to přineslo“. V tomto případě esence dává člověku náhlé porozumění nebo smysl toho, co následuje a umožní užívat si cestu k dosažení cíle.