Slender Rice Flower

předsudky, zaujatost, rasismus, omezenost, srovnávání se s ostatními

+

pokora, skupinová harmonie, spolupráce, vnímání krásy druhých

Popis

Slender Rice Flower je pro osoby, které mají rasistické sklony, jsou malicherní a mají nedostatek pokory. Tyto postoje jsou mimo jiné rovněž důsledkem mnoha válek. Esence může být užívána pro společnou harmonii a řešení konfliktů, pokud individuální ega stojí v cestě. Umožňuje lepší spolupráci mezi lidmi pro společné dobro. Tato esence umožňuje jedinci uvědomit si společné božství všech lidí. 
Na fyzické úrovni se používá na léčbu jizev a odstranění bloků na energetických tocích, které vznikly po úrazu, operacích (jizvy na těle).