Sturt Desert Pea

— emoční bolest, hluboké vnitřní rány a bolest s tím spojená, hluboký žal, zármutek
nechat odejít, spouštěč přirozeného uvolnění dlouho zadržovaného zármutku
Popis

Sturt Desert Pea je rostlinný symbol jižní Austrálie. Esence je určena na hluboká zranění a smutek. Tato rostlina se objevuje ve spojitosti se smutkem a žalem v minimálně třech domorodých legendách. Je to jedna z nejmocnějších esencí a jako mnohé další australské esence, může i ona pomoci člověku k úžasným změnám v jeho životě.