Wedding Bush

těžkosti s přijmutím závazku, vazby

+

závazek ve vztazích, k svým cílům, věnování se smyslu života

Popis

Wedding Bush je pro lidi, kteří mají problémy, aby se angažovali ve vztazích, ať už osobních, společenských nebo pracovních. Tato esence může být používána také tehdy, když lidé vstupují do svazku nebo partnerství. Je obvykle používána lidmi, kteří odcházejí z jednoho vztahu do jiného nebo když pomine prvotní přitažlivost.