Yellow Cowslip Orchid

kritika, odsuzování, byrokracie

+

humanitární zájem, nestrannost, nepředpojatost v emocích, konstruktivní pohled na věc

Popis

Žlutá barva symbolizuje intelekt a vzdušný živel. Tato rostlina má velmi společenskou a družnou přirozenost a často ji nacházíme, jak roste v trsech. Vzdušný živel značně souvisí se společenským řádem, skupinovou aktivitou a harmonií. Pokud chybí rovnováha, pak se projevuje přílišné hodnocení a kritičnost.