Z dubovej esencie vyžaruje pokojná sila, ktorá podporuje tú pokojnú silu v nás samých

Dobrý deň p. Barborka, posielam sľúbenú skúsenosť s dubovou esenciou.

K dubovej esencii by som povedal, že je naozaj oporou ako má byť. Esencia z lipy bola láskavá, ale aj riadne citovo „mávala“ a uvoľňovala to čo mala, kde pri dube nastal stav príjemnej pokojnej hladiny. 

Zo začiatku užívania som nepociťoval nič zvláštne, ale potom sa to krásne ukázalo. Objavili sa situácie, kde som si mal nastaviť svoje osobné hranice, poprípade sa otvorene vyjadriť bez potlačovania emócii. Tu bola cítiť tá silná podpora dubu, kde po konkrétnej situácii (aj keď boli prítomné emócie) som sa dostal späť do pokojného stavu skoro okamžite. Taktiež pocitovo som sa na nikoho nehneval a nezostávali ani výčitky, či otázky typu: „mal som to tak povedať“ „neublížil som tým niekomu“ „čo si o mne pomyslí“ a podobne. Zostal len dobrý pocit sám zo seba. 

Dub je silná opora a podpora. Vnímam to tak, že z dubovej esencie vyžaruje pokojná sila, ktorá podporuje tú pokojnú silu v nás samých. Vďaka.

Radovan Mathael Marek