Žiju svoji vnitřní pravdu

Nedělní dopoledne pro ženy 5.11.2017 v Praze

Jaké to je, když žijete svoji vnitřní pravdu?

Když můžete být pravdivé, upřímné a láskyplné?

Že si to neumíte představit? Nejde být upřímná, protože tím druhému ublížím, zraním, ztratím jeho náklonnost, přátelství nebo lásku?

Ano, jsme takto vychované. Naučily jsme se být taktní, ohleduplné, přizpůsobivé. Potlačovat to, co skutečně chceme a co cítíme, protože se to našim rodičům, prarodičům, učitelům nebo kamarádům nelíbilo. Zdálo se, že potlačit sama sebe nám přináší pozornost, příjetí a lásku. Někdy jsme ani neměly jinou možnost, než nasadit si masku a být taková, jakou nás chtěli mít.

Nyní už jsme dospělé a nejsme na nikom závislé. Můžeme si dovolit svoje masky odložit a být upřímné. Především samy k sobě a z pozice "Tohle jsem já ve své pravdě a lásce" začít tvořit vztahy jinak, než náš doma naučili. Svobodně, pravdivě a skutečně láskyplně.

Tento workshop bude zaměřený čistě prakticky na situace v životě, ve kterých se nacházíte a kdy máte pocit, že nemůžete být pravdivé. Že se musíte nějak přiohnout a přizpůsobit, potlačit, co byste chtěla a udržet si vztah nebo práci za každou cenu.

Chci vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit v bezpečí a můžete si dovolit být otevřené. Bude to především o vás a o rozklíčování vašich vztahů. Abyste mohly odejít s novým náhledem na to, jak se můžete cítit, když si dovolíte žít svoji vnitřní pravdu ve všem, co děláte.

Kdy: 5.11.2017 od 10:00 do 13:30

Kde: Klimentská 50, Praha 1 (do 10 minut pěšky z Florence i Hlavního nádraží)

Cena: 500 Kč

Lektor: Barbora Zumotová