Přemíra sebekontroly

Uvědomění si, že se velmi kontrolujete, může být frustrující, ale je to v podstatě skvělá zpráva, protože když o tom víte, tak s tím můžete přestat.
Kontrolujeme se z toho důvodu, že si myslíme, že by nás okolí nepřijalo takové, jací jsme. Bojíme se, že naše přirozená podoba by byla odmítnuta. Samozřejmě tato strategie vzniká v dětství, kdy jsme na rodičích závislí a uděláme všechno proto, aby nás měli rádi. 
Vytvoříme jakýsi obraz sebe, o kterém se domníváme, že bude přijatelný a milování hodný, a tolik si na něj zvykneme, že začneme sami věřit tomu, že jsme to my.

Když tedy dojdete k poznání, že se kontrolujete, je to velmi důležitý krok k tomu, abyste si postupně čím dál častěji uvědomovali, kdy se kontrolujete, a začali nahrazovat toto řízené chování přirozeným jednáním, které je v souladu s vaší reálnou podstatou.
Samozřejmě reakce okolí mohou být různé, ale i negativní reakce je zkušenost, ze které můžete těžit a učit se. Může se stát, že někteří lidé z vaší blízkosti zmizí, protože vaše skutečná podoba jim nevyhovuje, ale zase se objeví jiní, kteří z ní budou nadšení a budou s vámi rádi trávit čas.
Moci se přestat kontrolovat a jednat uvolněně je tak osvobozující a vrací vám zpět velké množství energie, kterou jste věnovali na to, abyste se hlídali. Teď ji můžete použít na to, abyste se cítili dobře, abyste si užili reálné vztahy s lidmi, kteří vás mají opravdu rádi.

Když si vaši partneři stěžují, že se ve vaší přítomnosti nemohou uvolnit, protože je pořád kontrolujete, je jasné, že si sebekontrolu v dětství vytvořili také. Teď jim můžete pomoci se uvolnit tím, že vy sami se přestanete přespříliš kontrolovat a tím se také on nebo ona může nechat inspirovat a přestat se bát, že se před Vámi nemůže chovat přirozeně.

Takto může postupně růst vaše i jejich sebedůvěra a sebeláska, což jsou základní předpoklady pro spokojenost se sebou samým a pro zdravé a šťastné vztahy.

Jednat bez přílišné sebekontroly neznamená bezhlavě prožívat svoje emoce a chrlit je na ostatní. Je to o tom, že svoje pocity uvnitř v plné míře prožíváte a pak jednáte přirozeně, tedy bez snahy hrát přitom nějakou roli.

Z Australských esencí bych k tomuto tématu doporučila esenci na míru, protože každý z nás je jiný a začne se svazovat a kontrolovat z trochu jiných důvodů a jiným způsobem.
Esenci na míru lze dobře vybrat i na dálku. 
Všechny informace najdete zde: https://www.zumotova.cz/esence/na-miru/

Přeji krásný uvolněný den :-)
Bára Zumotová